סל הקניות ריק

אין לך מוצרים להשוואה

Menu ccc

מדיניות החזרת מוצרים

          1. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן'). לתשומת ליבך – בחוק זה מצויין שלא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.
          2. הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. ש. ברדוגו תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך האספקה.
          3. במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי ש. ברדוגו עפ"י הכתובת המצוינת באתר, בצירוף חשבונית הרכישה, לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום, בשום מקרה לא יעלה                  הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
          4. עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה ששולמו עבור המוצר לא יוחזרו.
          5. ש. ברדוגו תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
          6. במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
          7. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע ההזמנה.
          8. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית ש. ברדוגו לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, ש. ברדוגו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו
                בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
          9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
          10. החזר כספי יינתן במקרה של חוסר שביעות רצון, ותחת התנאים הבאים:
          11. יש לשלוח את ההזמנה באריזתה המקורית באמצעות דואר רשום לש. ברדוגו ושות' בע"מ וזאת לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. דמי משלוח ההחזרה לא יכללו בהחזר הכספי ולא
                יוחזרו ללקוח.
          12. ש. ברדוגו שומרת לעצמה את הזכות לחסום לקוח מלבצע הזמנות עתידיות באתר בעקבות קבלת החזר כמתואר בסעיף זה.
          13. ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד.
          14. בכל מקרה של החזר/זיכוי יקוזזו מסכום ההחזר/זיכוי דמי עמלת עסקת האשראי בסך של 5 ש"ח. במקרה של עסקה שבוצעה דרך פייפאל יקוזזו מסכום ההחזר/זיכוי דמי עמלה של 10 ש"ח.